Integriteit en transparantie

Childs Lake, CanadaOnderling vertrouwen wordt eveneens opgebouwd door te allen tijde integer en transparant te handelen. Eerlijk zaken doen zit vooral in jezelf,¬†maar komt tot uiting in een strikte naleving van wet- en regelgeving (naar letter en geest), volledige openheid over intenties en verwachtingen (geen verborgen agenda’s), duidelijke offertes vooraf en volledig gespecificeerde facturen.