Onderling vertrouwen

Eekhoorntje, CanadaDuurzame klantrelaties kunnen alleen tot stand komen en gedijen als er onderling vertrouwen is. Vertrouwen wordt onder meer gevoed door betrouwbaarheid en voorspelbaarheid. En dus geldt: afspraak = afspraak (ook zonder dikke contracten) en nooit onverwachte kosten of facturen.

Mocht het vertrouwen onverhoopt toch ontbreken, dan wordt (verdere) samenwerking meer last dan lust. Je kunt de samenwerking dan ook te allen tijde zonder opzegtermijn beeindigen.

Indien de samenwerking op mijn initiatief wordt beeindigd, dan wordt een zodanige termijn in acht genomen dat je een adequaat alternatief kunt realiseren en wordt, indien nodig, voor een zorgvuldige overdracht van de dienstverlening zorg gedragen.